Ziemia. Tamas. Uśpienie. Warsztat z Nataszą Moszkowicz – 25/26.01.2020

O niezbędnym budulcu świadomości w praktyce według metody Iyengara.                                                                                                                    

Panchadasi 1.18
tamaḥ pradhānat prakṛtes
tad bhogāyeśvārajñāya
viyat pavana tejah ambu
bhuvah bhūtāni jañjire

Tamas, dominujący aspektu prakṛti, pentruje wola Iśvary
i eter, powietrze, ogień, woda i ziemia – subtelne elementy – pojawiają się.
lub
Wgląd jest doświadczeniem pięciu podstawowych elementów prakṛti, której dominującym aspektem jest tamas.

Tamas, rajas i sattva aspektują rzeczywistość materialną, której budulcem są ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Elementy te wchodzą ze sobą w nieprzerwanie zmieniające się/skończone relacje, dając rzeczywistości jej postrzeżeniowy wyraz. Rzeczywistość daje się doświadczać, dzięki poruszeniom nacechowanym gunami oraz energią, jaka powstaje z kombinacji podstawowych elementów.

Wszystko co postrzegamy, postrzeganie samo, oraz narzędzia postrzegania są wyrazem tej gry. Materia naszego umysłu, przetwarzanie bodźców, przeżywanie treści umysłu, reagowanie na świat i wytwarzania relacji z życiem poza granicami własnego ciała nie są niczym innym, jak braniem w tej grze udziału.

Możemy sobie wyobrazić, że prakṛti to układ stereo, a guny pełnią funkcję regulatorów wzmacniacza. W miarę, jak poszerzamy i zgłębiamy czucie i rozumienie ich działania, orientujemy się, że dostrajanie dźwięku w naszym układzie stereo nie ma końca. Będąc dźwiękiem/wibracją natury nie mamy wyboru, jak słuchać z uwagą, zapamiętywać następstwa ustawień, rozwijać czujność, przytomność wobec zachodzących zmian, przenikać pozorność, by poznawać subtelniej, aż do doświadczenia świadomości samej.
Do granicy doświadczania w czasie.

Idealny stan bycia, z którego próbujemy uczynić cel praktyki, zwykliśmy kojarzyć z dominacją sattvy. Jednak spełniona natura nie jest wcale „satwiczna”. Ustanie świadomości w purushy czy jakkolwiek inaczej nazywać horyzont rzeczywistości, gdzie świadomość jest zupełnie, lecz spełniona w sobie nie poznaje, jest stanem poza gunami. Niewyrażonym.

Satwiczną jakość kojarzymy ze światłem, przestrzenią i widzeniem. Rajasową z ruchem, ogniem i przemianą. Tamas jest jakością zasłaniającą, kojarzoną z bezruchem, ciemnością, zwątpieniem i niewiedzą. Zarazem jednak pozostaje trwaniem i gwarantem stabilności.
Najbardziej tamasowym wyrazem ludzkiego istnienia jest ciało.
Jest jego ciężarem/trwaniem jego gęstością/powolnością, jego sennością/uśpieniem, nie przywiązywaniem uwagi.

Owocem pozostawania w tamasie jest iluzja. Owocem poznania tamasu jest… stawanie się. Poza tamasem. Poza rajasem. Poza sattvą. Poznanie zwiększa moc nieprzywiązywania do stanu którejkolwiek z gun. Z racji gęstości i ciężaru właściwego tamasowi, poznanie w tym aspekcie rzeczywistości, wymaga najwięcej uwagi – rodzi też jednak największą moc. Pozwala, słowami Ramany Maharishiego, na zadziwienie pięknem boskiego tańca świadomości, przyobleczonej w tamas.

Co czujemy, odkrywając, że tamas jest jakością dominującym w naszym istnieniu? W jakim układzie zastaje to nasze doświadczenie? Jak rozpoznać, z jakim innym aspektem wchodzi w relację. Czy tamas oznacza, że jesteśmy w stanie u8ikania/zaniechania życia czy po prostu w stanie nicnierobienia?
Jak tamas służy przemianie świadomości?

Tripura Rahasya
14.59-60.
To pierwszy krok tworzenia; nazywany niewiedzą lub ciemnością; tworzenie wynika z nieskończenie małego rozłamu – oddzielenia iskry od całości, czyniącą siebie zewnętrzną wobec tego, z czego rozbłysła i dającą początek poczuciu odrębności „ja”. Oddzielenie to jest zarówno rezultatem minionych tendencji, jak i zarzewiem przyszłych tendencji ciała umysłu. Ze względu na brak poczucia tożsamości ze świadomością, z której wyniknęła, jest owa iskra po prostu energią i jest bezwiedna.
Poruszenie zachodzące w ciszy.

Na negatywie tamasu, który pomaga wyświetlić to, co właściwe i z jego stabilnej podstawy, bez której nie da się ustalić kierunku poruszeń.

————————-

Sobota, 25.01
12:30 – 15:30
17:00 – 19:00
Niedziela, 26.01
10:00 – 13:00

Koszt: 240 zł
Tylko sobota: 170 zł
Tylko niedziela: 110 zł

W podanej kwocie uwzględniono napoje oraz lekki posiłek w sobotę.
Istnieje możliwość noclegu na sali, w cenie 25 zł.

ZAPISY: w recepcji szkoły, telefonicznie/sms 727 47 87 77 lub na fb Studio Sananda – Szkoła Yogi.

ZADATEK: 90 zł, płatny w recepcji lub na rachunek: Agnieszka Wojtkowiak 85 1020 4027 0000 1102 0472 2460 ;
w tytule przelewu: „Warsztat z Nataszą”
Wpłata jest równoznaczna z wpisaniem na listę uczestników warsztatu. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność wpłat. Reszta kwoty płatna na miejscu gotówką. Prosimy o dokonywanie wpłaty zadatku wyłącznie w podanej wysokości. W przypadku rezygnacji po 20.01 zadatek jest bezzwrotny.

Natasza Moszkowicz

Dyplomowana nauczycielka jogi według metody Iyengara®
w stopniu Senior Intermediate I. Praktykuje od 18 lat.
Poszukująca z natury. Z wykształcenia filozof i religioznawca.
Z zamiłowania pisze, tłumaczy, fotografuje, inspiruje, organizuje, powołuje…
Współtworzy Krakowski Warsztat Jogi, w ramach którego prowadzi Nauczycielski Program Szkoleniowy, Warsztaty Tematyczne i coroczne Wyprawy z Jogą do Indii.
Tłumaczy organizowane w Polsce konwencje
z nauczycielami o międzynarodowej renomie. Studiuje regularnie w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Pune, Indie),
oraz pod okiem nauczycieli stopnia Advanced.
Działaczka Komitetu Technicznego i egzaminator
Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Serdecznie zapraszamy :- )

 

« wróć do listy